Cách Khử Mùi Than Bếp Nướng Như Thế Nào

Khử mùi than như thế nào?

Bạn có thể cho vào bếp than một vài miếng vỏ quýt, như thế mùi than sẽ được khử hết.