Khi Hai Miếng Kính Bị Dính Chồng Vào Nhau

Khi hai miếng kính bị dính chặt vào nhau.

Nếu bạn để hai miếng kính chồng lên nhau trong một khoảng thời gian thì khi gỡ ra sẽ rất khó khăn vì hai tấm kính sẽ dính chặt vào nhau. Nếu không biết cách gỡ thì rất có thể bạn sẽ làm vỡ kính. Nhưng có một mẹo nhỏ có thể giúp bạn gỡ hai tấm kính ra một cách dễ dàng. Bạn hãy đặt hai miếng kính vào nước nóng sao cho nước chỉ ngập một trong hai tấm kính, lập tức hai miếng kính sẽ rời nhau ran gay do sự chênh lệch nhiệt độ mà bạn tạo ra.