Khi Trong Tủ Có Mùi Mốc Và Cách Khắc Phục

Khi trong tủ có mùi mốc.

Nếu bạn thấy xuất hiện mùi mốc trong tủ, bạn có thể đặt vào trong đó một đĩa đựng mù tạt hoặc một bánh xà phòng, tốt nhất là xà phòng thơm. Làm như vậy, mùi mốc sẽ tự nhiên bay hết luôn.