Làm Gì Với Đồ Gỗ Mới Mua Trước Khi Quét Sơn

Làm gì với đồ gỗ mới trước khi quét sơn?

Đồ gỗ mới mua về, trước khi quét sơn, bạn nên dùng giấm lau sạch đi một lượt chứ không nên chỉ dùng nước thường để lau. Làm như vậy, khi sơn, màu sắc của đồ dùng bằng gỗ sẽ rất đẹp và sáng bóng.