Làm Thế Nào Để Giữ Nước Sơn Của Đồ Gỗ Mới

Làm thế nào để giữ được nước sơn của đồ gỗ mới?

Đồ gỗ vừa mới được quét sơn mà bạn lại dùng nước chè hoặc nước vo gạo lau nhẹ qua một lượt thì đồ gồ không những sẽ sáng bóng hơn mà lớp hơn mới cũng không dễ gì bong ra được.