Làm Thế Nào Sàn Gỗ Không Phát Ra Tiếng Kêu

Làm thế nào để sàn gỗ không phát ra tiếng kêu?

Để tránh sàn gỗ không phát ra tiếng kêu khi bạn đi qua đi lại, bạn có thể nhét xà phòng bánh vào các khe hở của những miếng gỗ trên sàn. Làm như vậy, dù bạn có đi qua đi lại như thế nào sàn gỗ cũng khồn phát ra tiếng kêu nữa