Làm Thế Nào Khi Thảm Bị Dính Xi Đánh Giày

Làm thế nào khi thảm bị dính xi đánh giày?

Trước hết, bạn hãy dọn sạch xi, sau đó dùng rượu trắng chùi vết bẩn rồi xả lại bằng nước nóng là được.