Tag Archives: bạn có thể nhét xà phòng bánh vào các khe hở của những miếng gỗ trên sàn. Làm như vậy