Tag Archives: Đinh vít mà bị gỉ sét thường rất khó nhổ. Để lấy được nó ra một cách dễ dàng bạn hãy nung đỏ một que bằng sắt rồi áp vào đầu đinh. Đợi khoảng vài ba giây sau