Tag Archives: Đồ gỗ nói chung sau một thời gian sử dụng thường hay bị mọt. Hiện tượng này rất khó phòng tránh