Tag Archives: độc đáo đặc biệt với nhà hẹp trên thửa đất hình ống. Trên diện tích chưa đầy 50m2 (3mx16m ) với mặt tiền hẹp