Tag Archives: Đối với những đồ dùng bằng đồng ten xanh thì bạn có thẻ xử lý bằng cách giã nhỏ muối hột rồi trộn với giấm ăn