Tag Archives: ngô nhà tưởng như hơi nghiêm so với những ô cửa sổ vuông vức lấy ánh sáng và những đường gờ thẳng tắp. Nhưng qua cửa chính