Tag Archives: phơi khô rồi dùng giấy ráp đánh cho nhẵn là có thể sơn lớp sơn mới lên được rồi.