Tag Archives: thay vì bị hoen ố do vật nóng hoặc nước trà như đã nêu trên thì bạn hãy dùng dầu thong rửa rồi bôi xi đánh bóng lại như cũ.