Tag Archives: tiếp đến là nhà kho đồng thời là phòng ngủ phục vụ cho người giúp việc. Tầng hại được tạo bởi khôn gian đóng mở liên tục từ trước vào sau nhà kết hợp khéo léo giữa những mảng đặc với màng rỗng