Tag Archives: trước tiên bạn hãy lau chùi bằng nước xà phòng. Tiếp đó bạn hãy lau khô bồn rửa rồi lấy giẻ tẩm một ít dầu máy để lau sơn qua một lượt là bồn rửa sẽ bóng lộn lên ngay lập tức.