Tag Archives: tức là phải thoa màu như thế nào cho hợp với màu vec-ni cũ của đồ gỗ.