Tag Archives: vắt khô rồi phủ lên vết lõm trong khoảng từ 5-10 phút. Sau khoảng thời gian đó