Tag Archives: vết ố sẽ tự nhiên biến mất. Trong trường hợp đã áp dụng những cách nêu trên mà vết ố cũng không hết bạn hãy nhỏ một vài giọt dầu sơn và một mảnh vải sạch để chùi. Đến lúc này mà vết ố vẫn còn mờ mờ