Tag Archives: với ngôi nhà bị bẻ quặt gần 450ngay khi qua cửa chính. Kéo tận dụng góc “chết người” ấy