Tag Archives: vừa sấy vừa chải cho đến khi thảm dần phục hồi lại trạng thái như cũ.